ကမ႓ာႀကီးနွင့္ေမြးရပ္ေျမကို အနီးကပ္ႀကည့္ရႈနိုင္မယ့္ ေဆာ့ဝဲ

ဖုန္းျဖင့္ မိမိရဲ့ေမြးရပ္ေျမကို အင္တာနတ္ဖြင္ျပီး ျပန္ၾကည့္ၾကရေအာင္။
အေ၀းေရာက္ေနသူေတြလည္း မိမိရ့ဲေနရပ္ကို ဖုန္းထဲကေန အလြမ္းေျပ ျပန္ၾကည့္ခ်င္သူမ်ားတြက္အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။
Google Earth မွာဆိုရင္ မိမိၾကည့္ရႈလိုတ့ဲ အရပ္ေဒသကို Sraech ဘားတြင္ရိုတ္နွိပ္ျပီး ၾကည့္ရႈနိုင္ပါတယ္။
နမူနာ ScreenShot ပံုေလးရိုတ္ျပထားပါတယ္။

ေဆာ့၀ဲကိုဒီမွာေဒါင္းယူပါ - http://bit.ly/2Hkfhrl

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ။
ေဆာ့၀ဲလမ္းညႊန္