ဖုန္းလာရင္ ဖုန္းေခၚသူရဲ႕ နာမည္ကိုေခၚေပးမယ့္ နည္းလမ္း

ဖုန္းလာရင္ျဖစ္ေစ SMS ဝင္လာရင္ျဖစ္ေစ ဖုန္းေခၚသူရဲ႕နာမည္ကို ေခၚေပးမယ့္ နည္းလမ္းေလးကိုမၽွေဝေပးလိုက္ပါတယ္။
လိုအပ္မယ္ထင္သူမ်ားတြက္ ပံုေလးေတြနဲ႔ ရွင္းျပထားတာေၾကာင့္ အသံုးျပဳရတာ အဆင္ေျပေစမွာပါ။

ေဆာ့ဝဲကို ဒီမွာေဒါင္းပါ - http://bit.ly/2Q8j4fa

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းညႊန္