ဖုန္းလာရင္ မအားလို႔ ဖုန္းမကိုင္ျဖစ္တ့ဲအခါ အလိုအေလၽွာက္ စာျပန္ထားနည္း

ဖုန္းလာတ့ဲအခါ မအားတာျဖစ္ျဖစ္ အလုပ္လုပ္ရသည့္ အခ်ိန္ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို ့ေၾကာင့္ ဖုန္းမကိုင္ျဖစ္ခ့ဲရင္ ထိုသူ၏ဖုန္းကို မက္ေဆ့ ေအာ္တိုပို ့ထားခိုင္လို႔ရပါတယ္။ အသံုးျပဳနည္းကို ScreenShot ျဖင့္လြယ္ကူေလ့လာနိုင္ေအာင္ ရွင္ျပထားပါတယ္။ ဂိမ္းဝါသနာအိုးမ်ားအတြက္ ပို၍အဆင္ေျပတာေပါ့...။

ေဆာ့ဝဲကို ဒီမွေဒါင္းယူပါ- http://bit.ly/2QehxEw

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ...
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫႊန္