ကိုယ္မသိ နားမလည္တဲ့ အဂၤလိပ္စာေတြကို ခ်ေရးလိုက္တာနဲ႔ ျမန္မာလိုဘာသာျပန္ေပးမယ့္ဆာ့၀ဲလ္....

ဒီတစ္ခါေတာ႔ အမ်ားအသုံးျပဳေနၾကတဲ႔ 
Ornagai ေဆာ႔ဝဲေကာင္းေလးတစ္ခုပါ။
မိမိသိလိာေသာ စာကုိေရးျပီး အသံျဖင္႔လည္းေကာင္း/
စာျဖင္႔ အေျခခံၿပီးမွ ျပည္႔စုံေအာင္ ရွာေဖြႏုိင္တဲ႔ ေဆာ႔ဝဲျဖစ္သလို အရင္က Messener ကေန လိုင္းဖြင့္ကာ တိုက္ရိုက္အသံုးျပဳရတာျဖစ္ၿပီး အခုေနာက္ပိုင္းမွာ အသံုးျပဳလို႔မရေတာ့ပဲ ေဆာ့ဝဲတစ္ခုျဖစ္ရပ္တည္ကာ လိုင္းဖြင့္စရာမလိုေတာ့ပဲ Offline အသံုးျပဳရမွာျဖစ္ၿပီ တန္ဖိုးရွိတဲ့ေဆာ့ဝဲေကာင္းတစ္ခုပါ

ေဆာ႔ဝဲကုိ ဒီမွာေဒါင္းယူေပးပါ- http://bit.ly/2YkK9Pk

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ...
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫႊန္