အခ်ိန္တိုတိုေလးအတြင္းမွာ အဂၤလိပ္စာေျပာကို တိုးတတ္လာေအာင္ သင္ၾကားေပးမယ့္ App ေလးပါ...

သင့္ရဲ႕ အဂၤလိပ္ 4 kills တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဒီ app ကိုေဆာင္ထားလိုက္ပါ...
စကားေျပာခန္ေပါင္း ၇၅ ခုေက်ာ္
စကားေျပာ Phrases ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္
စကားေျပာ Patterns 100 ေက်ာ္
အဂၤလိပ္ အီဒီယံ
အဂၤလိပ္ Phrasal Verbs
English Books
English Stories (ပံုျပင္)
အစရွိတဲ့..အလြန္းေကာင္းမြန္တဲ့ သခၤန္ေလးေတြ မ်ားစြာပါ၀င္ပါတယ္။

⬇ ေဆာ့၀ဲအားေဒါင္းယူရန္ ⬇

အဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့၀ဲလမ္းညႊန္