ကိုယ့္ဖုန္းထဲက App ေတြကို Lock ခ်ထားခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ App Lock ေဆာ့ဝဲ

တစ္စံုတစ္ေယာက္က ကိုယ္ဖုန္းထဲက လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတြကို ၾကည့္လိုမရေအာင္ Lock ခ်ထားိုင္တ့ဲေဆာ့ဝဲေလးပါ။
ကိုယ္အျပင္သြားတဲ့အခါ အိမ္မွာဖုန္းထားခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကေလးေတြ ကစားလိုမရေအာင္ App ေတြကို Lock ခ်ထားလိုက္ပါ။ ဒါမွ အျပင္ကိုစိတ္ေျဖာင္ေျဖာင္နဲ႔သြားလိုရမယ္ ဖုန္းထဲမွာပါလာတဲ့ ေဆာ့ဝဲအကုန္လံုး Lock ခ်ထားႏိုင္တဲ့ေဆာ့ဝဲေလးပါ။

ေဆာ့ဝဲကို ဒီမွာေဒါင္းပါ - http://bit.ly/2VKFQ2A

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ 
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫႊန္