အၾကမ္းစား ZOMBIES စစ္ဆင္ေရးဂိမ္း(ဟတ္ၿပီးသား)

ZOMBIES နိွမ္နင္းေရး အၾကမ္းစားဂိမ္းေတြမွေဆာ့လိုသူမ်ားအတြက္ အင္တာနက္မလို ေဒါင္းျပီးတန္းေဆာ့နုိင္တဲ့ ေရႊ-ေငြအျပည့္ ခိုးျပီးသား ဂိမ္းေလးပါစစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ိဳးစံု စိတ္ၾကိဳက္၀ယ္ယူျပီး ဖိုက္နိုင္ပါျပီ။ File Skze - 96MB တည္းပါ ေဒါင္းၿပီးတန္းေဆာ့ Offline ကစားရမွာပါ။

ဂိမ္းကုိ ဒီမွာေဒါင္းယူေပးပါ - http://bit.ly/2TeuUt4

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ....
#ေဆာ့၀ဲလမ္းညြန္