အသံထြက္ျဖင့္ နားၾကားပူေဇာ္နိုင္တဲ့ ပ႒ာန္း (၂၄) ပစၥည္း ေဆာ့ဝဲ

ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ ပ႒ာန္း (၂၄) ပစၥည္း အက်ဥ္း ၊ အက်ယ္ ပါဠိ အနက္ ျမန္မာျပန္ဆိုထားၿပီး အသံထြက္ျဖင့္ နားၾကားပူေဇာ္နိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲေလးကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
အသံုးလို သူမ်ားဖုန္းထဲမွာ ေဆာင္ထားနိုင္ပါတယ္။ ဖိုင္ဆိုက္ 73Mb ထဲပါ...

Play Store Link - http://bit.ly/2NSC7co

တိုက္ရိုက္ ေဒါင္းယူရန္ - http://bit.ly/2TEanNR

#ေဆာ့ဝဲလမ္းညႊန္