နည္းလမ္းမ်ား ေဆာ့ဝဲေလး ဖုန္းအေႀကာင္း ေလ့လာရတာၾကိဳက္တ့ဲ သူေတြအတြက္ ေဆာ့၀ဲေကာင္းေလးပါ။

ဖုန္းနဲ႔ျပဳလုပ္နိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေပါင္း (1000) ေက်ာ္ကို ဒီေဆာ့ဝဲေလးမွာ ေလ့လာနိုင္ပါတယ္ ။
ပံုနွင္တကြ လြယ္လြယ္ကူကူ ေလ့လာနိုင္ေအာင္ ရွင္းျပထားေပးထားတာေႀကာင့္ ေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္ ။
အလြန္အသံုးဝင္ျပီး မရွိမျဖင့္ ေဆာင္ထားႀကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုုက္ပါတယ္ ။
ေဆာ့ဝဲေလးကို ေအာက္က Link မွာ ေဒါင္းယူျပီး အားေပးနိုင္ပါတယ္။ 2Mb

ဒါက Play Store လင့္ပါ - http://bit.ly/2tZnNW7

Play Store မရသူမ်ား ဒီမွာေဒါင္းပါ - http://www.shwedrive.com/show?code=mj1po8dKdm690

ဒီေဆာ့ဝဲေလးကို မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ မ်ွေဝနိုင္ပါတယ္။
မ်ားမ်ား Share ေပးႀကပါအံုးခင္ဗ်