#သတိျပဳရန္

Facebook, Messenger နဲ႔ Instagram သံုးခုလံုး 
တခ်ိန္တည္းမွာ တၿပိဳင္တည္းအတူ က်သြားပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ေတြ (လံုးဝ) သံုးမရျဖစ္ေနၾကသလို တခ်ိဳ႕က 
Newsfeed တက္မလာေတာ့တာ၊ Page ေတြ 
Reload မျဖစ္တာနဲ႔ ၾကံဳေနရပါတယ္။

Messenger ကေတာ့ စာပို႔လို႔ ရေနေသးေပမယ့္ ပံုေတြ 
ပို႔လို႔မရေတာ့ပါဘူး။ Instagram Chat ကေတာ့ 
လံုးဝကို က်ေနပါတယ္။

Facebook က တခ်ိဳ႕ Account ေတြကိုေတာ့ Facebook will be back soon. Facebook is down for required maintenance right now. ဆိုၿပီး အသိေပးတယ္လို႔ေတာ့ သိထားရပါတယ္။

ဘာမွလုပ္မရလို႔ ဆိုၿပီး Log Out 
သြားမလုပ္ၾကပါနဲ႔၊ ျပန္ဝင္လို႔ မရဘူး ျဖစ္ေနၾကတာမို႔ပါ။

Messenger သံုးလို႔ ရေနတုန္း 
Message အားကိုးနဲ႔ ဖြင့္ေျပာသင့္တဲ့သူကို 
အျမန္ ဖြင့္ေျပာထားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။