ဖုန္​းလမ္​းၫႊန္​ ​ေဆာ့ဝဲလ္​

ဖုန္းလမ္းညႊန္ ေဆာ့၀ဲတြင္ မိမိတို ့သိလိုသမၽွ ဖုန္းနည္းပညာမ်ားကို ေလ့လာရွာေဖြနိုင္ပါသည္။

ေလ့လာစရာနည္းပညာမ်ားမွာ
Facebook ဆိုင္ရာအသံုးျပဳနည္း (၂၀၀) ေက်ာ္
Gmail ဆိုင္ရာအသံုးျပဳနည္း (၅၀) ေက်ာ္
Viber ဆိုင္ရာအသံုးျပဳနည္း (၅၀) ေက်ာ္
ဖုန္းျဖင့္ ျပဳလုပ္နိုင္တ့ဲ နည္းလမ္းမ်ားေပါင္း (၁၀၀၀) ေက်ာ္
ေနာက္ဆံုးရ နည္းပညာသတင္းမ်ား
Myanmar Font မ်ား
လစဥ္ ထီေပါက္စဥ္တိုတ္ရန္
ေန ့စဥ္ 2D/3D ၾကည့္ရန္
စတ့ဲ နည္းပညာအစံုကို အခု ဖုန္းလမ္းညႊန္ ေဆာ့၀ဲကေန ေလ့လာနိုင္ပါျပီ။

ေအာက္က Link မွာေဒါင္းယူၾကပါ။

Play Store လင့္ - http://bit.ly/mmtechguide

Shwe Drive လင့္ - http://www.shwedrive.com/show?code=mj1po8dKdm692

Mediafire လင့္ - http://bit.ly/2XRw7VL

အားလံုးဘဲ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ မၽွေ၀နိုင္ပါတယ္။
အဆင္ေျပပါေစ....