ဒုတိတ ကမၻာစစ္ကို အေျခခံထားတဲ့ စစ္တိုက္ဂိမ္း

ဟက္ၿပီးသား 2019 ထြက္ဗားရွင္းအသစ္ ေဒါင္းၿပီးတန္းေဆာ့ Offline ကစားရမွာပါ။ အဖြဲလိုက္ျဖစ္ျဖစ္ Solo ျဖစ္ျဖစ္ ကစားလို႔ရမယ့္ အမ်ိဳးအစားေလးပါ ဖိုင္ဆိုက္ကလည္း 53Mb ထဲပါ။

ဂိမ္းကို ဒီမွာေဒါင္းပါ - http://bit.ly/2Vp64TH

#ေဆာ့ဝဲလမ္းညႊန္