ဖုန္းထဲမွာ အဘိဓာန္ App ေလး ေဆာင္ထားခ်င္သူမ်းတြက္ တကယ္သံုးဝင္တဲ့ အဂၤလိပ္ - ျမန္မာ ေဆာ့ဝဲေလးပါ။

ကိုယ္မသိတဲ့ အဂၤလိပ္္ ကစားလံုးေတြကို အလြယ္တကူ အသံဖိုင္နဲ႔ Offline ေလ့လာနိုင္တာေၾကာင့္ ဖုန္းထဲမွာေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္။ ဖိုင္ဆိုက္ 10Mb ထဲရွိပါတယ္။

ေဆာ့ဝဲကို ဒီမွာေဒါင္းပါ - http://bit.ly/2GqUKlN

#ေဆာ့ဝဲလမ္းညႊန္