ထီေပါက္စဥ္ ၊ 2D/3D ႏွင့္ ဂိုးရလဒ္မ်ား ၾကည့္ႏိုင္တ့ဲ အစံုၾကည့္ App

အစံုၾကည့္ ေဆာ့၀ဲေလးမွာ မိမိတို ့ထိုးထားသည့္ ထီလက္မွတ္မ်ား ေပါက္မေပါက္ လစဥ္ထီတိုက္နိုင္ျခင္း
ေန ့စဥ္ 2D/3D ႏွင့္ ေဘာလံုးပြဲဂိုးရလဒ္မ်ားကို အျမဲ Update ၾကည့္ရႈနိုင္တ့ဲ အသံုး၀င္ေဆာ့၀ဲေလးျဖစ္ပါတယ္။
2Mb ထဲမို ့ေဒါင္းလုပ္ရယူျပီး အခုဘဲ ေဆာင္ထာၾကရေအာင္ ...

ေအာက္က Link မွာ ေဒါင္းယူပါ။

ဒါက Play Store လင့္ပါ 👉 http://bit.ly/2okWm6v

Play Store မရသူမ်ား ဒီမွာေဒါင္းပါ 👉 http://bit.ly/2oohEjM

အားလံုးဘဲ တစ္ဆင့္ျပန္ျပီး မၽွေ၀နိုင္ပါတယ္။