ဖုန္းထဲကေန SD Crad ေဆးနည္း

ဖုန္း မယ္မိုရီကဒ္ ေဆးနည္းပါ။
အေသးစိတ္ကို ပံုေလးေတြၾကည့္ျပီး ေလ့လာနိုင္ပါျပီ