မိမိဖုန္းကို အလွဆင္နည္း

မိမိဖုန္းကို အလွဆင္ခ်င္သူမ်ား တြက္ ဖုန္းရဲ႕ မ်က္နွျပင္ ေထာင့္ေလးေထာင့္ကို အနားေဘာင္ ဒီဇုန္းမ်ိဳးစံုနဲ လိုသလို အလွဆင္ နိုင္ပါတယ္

အသံုးျပဳဖို ့ App နွစ္ခုသာ လိုအပ္ပါတယ္

Roundr App နွင့္ Roundr Extensions Pro App တို ့ကို ေဒါင္းယူရပါမည္

File size ကလည္းေသးေသးေလးပါ

Roundr Extensions Pro App ကို Install လုပ္ျပီး Done နိွပ္ပါ

Roundr ကို install လုပ္ျပီး သူထဲကေန ႀကိဳက္တ့ဲ ေဘာင္ ဒီဇုန္းကိုေရြးျပီး အလြယ္တကူဖုန္းကို အလွဆင္ နိုင္ပါျပီ
လိုအပ္တ့ဲ App နွစ္ခုကိုေအာက္က လင့္ခ္မွာေဒါင္းယူနိုင္ ပါတယ္

Roundr အားေဒါင္းယူရန္ 

Roundr Extensions Pro အားေဒါင္းယူရန္