ေပ်ာက္ဆံုးသြားတ့ဲ Android ဖုန္းကို ျပန္လည္ရွာေဖြနည္း ထိန္းခ်ဴပ္နည္း

ေပ်ာက္သြားတ့ဲဖုန္းကို ရွာေဖြထိန္းခ်ဴပ္နိုင္တ့ဲ နည္းေလးပါ

ဖုန္းေပ်ာက္သြားမယ္ဆိုရင္ ဒီနည္းလမ္းျဖင့္ ကိုယ့္ဖုန္းမွာ႐ွိတဲ့ Data ေတြအားလံုးကို လွမ္းၿပီးဖ်တ္ႏိုင္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ Ringtone ပံုစံျဖစ္လည္းအခ်က္ေပးလို႔ရတဲ့အျပင္ ဖုန္းကို Lock ခ်ထားလို႔ရပါတယ္။ ေဖေပ်ာက္သြားတ့ဲဖုန္းမွာ GPS ဖြင့္ထားရင္ တည္ေနရာကိုလည္း ေျမပံုနဲ ့ျပေပးပါတယ္။
စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအတြက္ အေရးၾကံဳလာရင္ အသံုးျပဳလို႔ရေအာင္ ေလ့လာႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပံုေလးေတြနဲ႔႐ွင္းျပေပးထားပါတယ္။
တစ္ပံုခ်င္းဆီဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

ေဆာ့၀ဲကို ဒီမွာေဒါင္းပါ - https://goo.gl/f2k5QL

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္